सिपना  N.S.S  आणि  Nature Club  यांच्या  संयुक्त  विद्यमाने  “वृक्ष-बंध  व  दिंडी ” सोहळा.